Η εταιρεία

  • FASHIONISTA EE
  • ΑΦΜ : 801222573
  • Ωράριο Επικοινωνίας:
  • 09:00 – 16:00
  • Κορίνθου 313 Πάτρα
  • Τηλ: 261 1811071
  • ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΏΝ